Gratis Ontwikkeladvies

Vanaf begin augustus kunnen alle werkenden en werkzoekenden vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur en vanaf heden dus ook bij Miranda van der Endt.

Meld je op tijd aan zodat jij bij de gelukkigen bent die mee kunnen doen. De administratie en subsidie aanvraag regelt Miranda van der Endt. 


Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bepaald dat werkenden en werkzoekenden vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject kunnen volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.
De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door. In de vormgeving van de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de in januari 2020 geëindigde Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor Vijfenveertigplussers.


Minister Koolmees: “Het is heel belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk”. De precieze regeling wordt nog nader bekend gemaakt.

Previous

Hoe wordt je meer zichtbaar?

1 Comment

  1. Miranda van der Endt

    Yes! Vanaf december weer nieuwe mogelijkheden. Zorg dat je er op tijd bij bent!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén