Tarieven en vergoedingen

Een sessie hypnotherapie duurt gemiddeld tussen de 60 en 90 minuten. 

Particulier tarief: € 135,- per sessie
Zakelijk tarief: € 135,- per uur

Niet zorggerelateerde diensten zoals coaching zijn btw plichtig. Tarieven zijn voor particulieren inclusief btw, voor werkgevers exclusief btw

Vergoedingsmogelijkheden

Therapeutische consulten worden door veel zorgverzekeraars via de aanvullende zorgverzekering gedeeltelijk vergoed. Deze zorg valt onder “alternatieve geneeswijzen”. Een verwijzing van een huisarts is niet nodig om voor deze vergoeding in aanmerking te komen.

Wil je weten of jouw zorgverzekeraar de sessie vergoedt? 

Informatie over de hoogte van de vergoeding door de verschillende zorgverzekeraars is te vinden op de site van de NFG.
De aanvullende zorgverzekering staat los van het eigen risico, dit hoeft dus niet te worden aangesproken.

Het kan zijn dat bepaalde vormen van hulpverlening of therapievormen zijn uitgesloten. Doorgaans geldt dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Coaching/ begeleiding valt buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar. Psychosociale hulpverlening / hypnotherapie wordt doorgaans vergoed.

Betalingsvoorwaarden

De factuur van zorggerelateerde consulten wordt na het consult per mail toegestuurd ten behoeve van declaratie bij de zorgverzekeraar.
Annuleren van een afspraak kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een afspraak. Bij geen of niet tijdige afmelding, wordt een sessie van een uur in rekening gebracht.

Lidmaatschappen

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging  NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en daarnaast bij de koepelorganisatie RBCZ.
De praktijk heeft haar klacht- en geschillenregeling, conform de richtlijnen van de Wkkgz, ondergebracht via de NFG.

RBCZ, Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg.
Licentie CBCZ: registratie 200478r
nog logo

NFG Registratienr: 9194

AGB code hulpverlener: 90108752
AGB code praktijk: 90067783

Voor nadere informatie of u in aanmerking komt voor vergoeding van de sessie kunt u terecht bij uw zorgverzekering.*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG en ik stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.