Tarieven en vergoedingen in 2024

  • Particulier tarief hypnotherapie: € 140,- per sessie. Een sessie hypnotherapie duurt gemiddeld tussen de 90 en 120 minuten. 
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar speciaal tarief: € 100,- per sessie van maximaal een uur.
  • Zakelijk tarief: € 140*,- euro per uur.

Voor sommige coachingstrajecten gelden aparte tarieven*:

*Niet zorggerelateerde diensten zoals coaching zijn btw plichtig. Tarieven zijn voor particulieren inclusief btw, voor werkgevers exclusief btw.

Vergoedingsmogelijkheden

Therapeutische consulten worden door veel zorgverzekeraars via de aanvullende zorgverzekering gedeeltelijk vergoed. Deze zorg valt onder “alternatieve geneeswijzen”. Een verwijzing van een huisarts is niet nodig om voor deze vergoeding in aanmerking te komen.

Wil je weten of jouw zorgverzekeraar de sessie vergoedt? 

Informatie over de hoogte van de vergoeding door de verschillende zorgverzekeraars is te vinden op de site van de NFG.
De aanvullende zorgverzekering staat los van het eigen risico, dit hoeft dus niet te worden aangesproken.

Het kan zijn dat bepaalde vormen van hulpverlening of therapievormen zijn uitgesloten. Doorgaans geldt dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Coaching/ begeleiding bij werkgerelateerde problematiek valt buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar, maar in veel gevallen vergoeden werkgevers deze kosten. Vraag dit na bij uw werkgever. Psychosociale hulpverlening / hypnotherapie wordt in veel gevallen vergoed indien aanvullend verzekerd. Check hiervoor: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

Betalingsvoorwaarden

De factuur van zorggerelateerde consulten wordt na het consult per mail toegestuurd ten behoeve van declaratie bij de zorgverzekeraar.
Annuleren van een afspraak kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een afspraak. Bij geen of niet tijdige afmelding, wordt de vrijgehouden tijd in rekening gebracht.

Lidmaatschappen

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging  NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en daarnaast bij de koepelorganisatie RBCZ.
De praktijk heeft haar klacht- en geschillenregeling, conform de richtlijnen van de Wkkgz, ondergebracht via de NFG.

RBCZ, Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg.
Licentie CBCZ: registratie 200478r
nog logo

NFG Registratienr: 9194

AGB code hulpverlener: 90108752
AGB code praktijk: 90067783

PSYCHOLOOG NIP: 1911


Voor nadere informatie of u in aanmerking komt voor vergoeding van de sessie kunt u terecht bij uw zorgverzekering.*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG en ik stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.