Miranda van der Endt streeft ernaar uw privacy zo goed mogelijk te bewaken. Tijdens alle gesprekken, behandelingen en sessies wordt uw privacy zo zorgvuldig mogelijk gewaarborgd rekening houdend met de voorschriften van de WGBO en de vakverenigingen waarvan Miranda van der Endt lid is:

  • het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen
  • het NOLOC, de beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals
  • het NFG, voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld. 
  • RBCZ, register beroepsbeoefenaren complemenataire zorg.

Voor meer informatie over de WGBO: https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wgbo

Voor meer informatie over het beroepsgeheim en de privacyregeling van het NIP: https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/beroepsgeheim-privacy/

Voor de gedragscode van de NOLOC: https://www.noloc.nl/gedragscode

Overige informatie:

  • Kamer van Koophandel 34299297
  • Nip registratienummer: 1191
  • NFG Registratienr: 9194, vakgroep: VPMW
  • RBCZ licentie: 200478r
  • AGB code hulpverlener: 90108752
  • AGB code praktijk: 90067783

Klik op bijgaande link voor het privacyreglement:

Klik op bijgaande link voor het privacybeleid van deze website: