Miranda van der Endt streeft ernaar uw privacy zo goed mogelijk te bewaken. Tijdens alle gesprekken, behandelingen en sessies wordt uw privacy zo zorgvuldig mogelijk gewaarborgd rekening houdend met de voorschriften van de Wtza, Wkkgz en de Wmo en de vakverenigingen waarvan Miranda van der Endt lid is:

  • NFG, voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld. 
  • RBCZ, register beroepsbeoefenaren complementaire zorg.
  • NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen
  • NOLOC, de beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals

Voor meer informatie over de WGBO: https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wgbo. Klachtenafhandeling ten aanzien van sociale hulpverlening verloopt via de NFG. Klik hier voor meer informatie.

Voor meer informatie over het beroepsgeheim en de privacyregeling van het NIP: https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/beroepsgeheim-privacy/

Voor de gedragscode van de NOLOC: https://www.noloc.nl/gedragscode

Overige informatie:

  • Kamer van Koophandel 34299297
  • Nip registratienummer: 1191
  • NFG Registratienr: 9194, vakgroep: VPMW
  • RBCZ licentie: 200478r
  • AGB code hulpverlener: 90108752
  • AGB code praktijk: 90067783

Voorbereiding eerste afspraak Hypnotherapie

Voorafgaand aan een sessie Hypnotherapie wordt u verzocht een intake formulier in te vullen en deze ingevuld mee te brengen bij de eerste afspraak. Klik op onderstaande link voor het intake formulier.

Klik op bijgaande link voor het privacyreglement:

Klik op bijgaande link voor het privacybeleid van deze website en het gebruik van cookies:

Klik op bijgaande link voor de algemene voorwaarden:

Kwaliteitswaarborg

QualityInCare heeft vastgesteld dat het door Miranda van der Endt, Psychologie en Hypnotherapie gehanteerde Kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wtza, Wkkgz en de Wmo.

Na afloop van uw afspraak wordt feedback op prijs gesteld.