Alle kinderen zijn uniek. Niet alleen in wat ze kunnen en hoe ze zijn, maar ook in. Hun problemen. Kinderen groeien in een korte periode snel op. Ze hebben veel te leren om zich te kunnen handhaven in onze snelle, drukke maatschappij en hebben te maken met veel veranderingen; denk alleen maar eens aan de veranderingen in hun lichaam of omgeving (school, opvang). Er komt veel op hun pad zoals het omgaan met anderen, school of opleiding, sport en daarnaast ook nog ergens bij willen horen.

Kinderen zijn niet voor niets lang afhankelijk van hun ouders. Ze zijn kwetsbaar zolang ze nog veel te leren hebben tot ze op eigen benen kunnen staan.

Kinderen tonen net als volwassenen reacties bij stress, verandering, geweld, laag zelfbeeld, rouw en verlies op vele verschillende manieren. Resultaten op school kunnen hier onder lijden. Het kind kan vergeetachtig, afgeleid, boos, geïrriteerd of zelfs gewelddadig worden. Ouders bieden hun kinderen steun alleen lukt het soms niet om de situatie te veranderen.

Zet hiervoor kinderhypnose in zodat het kind ervaart, dat het zelf in controle kan zijn en hiermee de situatie op zijn of haar manier kan oplossen of aanpakken. Hierdoor voelt het kind zich sterker en is het weerbaarder.

Hechtingstherapie

Door de afhankelijkheid van de ouders of verzorgers zijn degenen die voor het kind zorgen heel erg belangrijk. Voor zowel de ouders als het kind is een goede hechting heel belangrijk. 

Wanneer je als moeder wéét dat er iets niet klopt in de relatie met je kind, maar je weet niet waarom, dan zit er vaak een onbewust hechtingsprobleem achter. Soms wordt de hechting door een ongelukkige samenloop van omstandigheden belemmerd. 

Rond de tijd van de zwangerschap was er misschien een probleem op lichamelijk, emotioneel, relationeel of financieel gebied. Of de bevalling was heel zwaar met complicaties. Of na de geboorte zijn moeder en kind gescheiden door wat voor oorzaak dan ook. Bijna altijd kan de moeder hier niets aan doen, maar het heeft wel gevolgen voor de hechting en daarmee het welzijn van het kind. Als er hechtingsverstorende gebeurtenissen zijn geweest, word en deze eerst opgelost zodat er alsnog een goede hechting kan plaatsvinden. 

Wat kunnen de gevolgen zijn van hechtingsproblemen?
Bijvoorbeeld als de moeder niet echt een diepe band voelt met haar kind. Of het kind vertoont onbewust een reactie op de verstoorde hechting ongewenst gedrag of bepaalde ziekte-symptomen. Als de moeder bereid is om enkele sessies hechtingstherapie te doen, kan de band tussen moeder en kind opmerkelijk verbeteren.

Hechtingstherapie kan ook een enorm effect hebben op lichamelijke klachten van het kind. Jeugd-astma is er zo eentje. In zo’n 70 % van de gevallen verbetert of verdwijnt de astma. En dat, terwijl het kind niet eens aanwezig is tijdens de sessies! Zó belangrijk is de moeder-kind hechting.

Na de hechtingstherapie weet de moeder hoe het voelt om écht een band met haar kind te hebben. Na al het werk dat ze er al aan gedaan heeft, is nu eindelijk alle oude ballast van die ongelukkige periode definitief opgeruimd. En dat maakt het leven voor iedereen veel prettiger!

Hoe dan ook is het van belang dat het systeem rondom het kind ook veranderd als er iets bij een kind moet veranderen, want als het systeem rondom het kind niet veranderd, kunnen de klachten terugkomen. Daarom begint een traject kinderhypnose altijd met eerst 2 of 3 sessies met een of beide ouders en daarna volgen de sessies met het kind.

Lees voor meer informatie ook mijn bericht hierover door op deze link te klikken.