Author: Miranda van der Endt Page 1 of 2

Vind de vrede in jezelf door de kracht van zacht

Nu om ons heen steeds meer mensen roepen dat we niet naïef moeten zijn en dat de oorlog ook ons kan raken, denk ik dat het van belang is dat we de vrede in onszelf vinden. Elke oorlog start met een beslissing van een of meerdere personen die geen vrede in zichzelf hebben.

Ik ben er van overtuigd dat alle ellende in deze wereld voortkomt uit innerlijke processen. Innerlijke spanningen, innerlijke conflicten en onverwerkte trauma’s zorgen voor verharding. Het overlevingsinstinct wordt aangezet en er is geen ruimte meer voor nuance, subtiliteit, liefdevolle gevoelens etc. Als je moet overleven, is dat allemaal niet van belang.

Bescherming

Natuurlijk reageer je op pijn. Dat maakt dat we leren hoe die pijn te voorkomen. Het gaat mis als we ons beschermen tegen pijn, door het niet meer te voelen. Niet alleen letterlijk, maar ook in de vorm van teleurstelling, frustratie en negatieve emoties. Zodra we proberen om dit niet meer te voelen, voelen we ook de positieve, fijne, liefdevolle emoties minder of zelfs helemaal niet meer. En dat is jammer, want de fijne positieve emoties maken dat we kunnen genieten en plezier kunnen hebben. Wie de positieve emoties niet meer voelt kan zich energetisch niet meer opladen en raakt steeds meer verwijderd van zijn of haar natuurlijke staat.

Hoe meer je je beschermd, hoe meer je niet voelt, des te sterker worden lichamelijke stesssignalen, die aangeven dat er iets mis is, in de vorm van angsten, boosheid, frustratie etc. De innerlijke conflicten en spanning worden geprojecteerd op anderen en op de buitenwereld. Ben je boos op jezelf, dan is de kans groot dat je ook boos doet tegen anderen. En als je dat niet doet, kan het zijn dat je zo van jezelf verwijderd raakt, door net te doen alsof je niet boos bent, dat vroeg of laat de bom hoe dan ook barst.

Verander de wereld, begin bij jezelf

Er is maar een manier om vrede op de wereld te creëren en dat is door te beginnen bij jezelf. Vind de vrede in jezelf door te accepteren dat je goed bent zoals je bent, dat je het waard bent om te doen wat je belangrijk vindt, dat je niet nuttig hoeft te zijn voor een ander, dat je je zingeving kan vinden in door datgene te doen waar je plezier van krijgt. Dat wil niet zeggen dat je niet nuttig bent! Iedereen voegt iets toe aan deze wereld. Het maakt niet uit of je het beseft of niet.

Liefde als natuurlijke staat

Kinderen zijn puur. Je kunt ze alles leren. Ze zijn, ze voelen en reageren. Als een kind een ander pijn doet, is het zich daar aanvankelijk niet van bewust. Het is een leerproces om te leren hoe samen te spelen op een manier die voor iedereen leuk is. Het is ook aan de opvoeder om het kind duidelijk te maken dat we allemaal liever geen pijn hebben. We worden ons bewust van het principe: Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet. Als dat leerproces goed gaat kan een kind zich vrij door de wereld bewegen, de wereld ontdekken, zichzelf zijn en zichzelf en anderen respecteren en liefhebben. Liefde ontvangen, geven en delen is in mijn ogen de natuurlijke staat.

Zo binnen zo buiten

We stralen onbewust allemaal uit hoe we ons voelen. En anderen reageren vaak op datgene wat we bewust of onbewust uitstralen, ongeacht wat we zeggen. Ben je blij, dan worden anderen blij van je. Ben je boos, reageren anderen vaak ook boos. De buitenwereld spiegelt onze binnenwereld. Dus wil je dat anderen anders op jou reageren, verander dan je binnenwereld.

Natuurlijk reageren wij ook op de buitenwereld, maar ook daarin zijn keuzes te maken. Wanneer je angstig wordt van het nieuws, dan zit die angst al in je. Als jij emotioneel wordt van het nieuws, ligt dat niet aan het nieuws, maar aan hoe jij omgaat met wat je ziet en hoort van anderen. Luister naar het signaal en los het conflict in je binnenwereld op.

Ik geloof in de kracht van zacht….

Wil je geen oorlog? Vind de vrede in jezelf en straal het uit zodat we dit gevoel van vrede als een olievlek verder kunnen verspreiden. Het vinden van innerlijke vrede is de enige weg naar een wereld zonder oorlog.

Kies voor meer energie

Burn-on? Burn-out?

Dit jaar zijn door TNO alarmerende rapporten en cijfers bekend gemaakt over burn-out. Met name onder hoogopgeleide jonge vrouwen wordt een stijging in het aantal werkgerelateerde psychisch verzuim waargenomen. En de groep jonge vrouwen met klachten groeit. 

Een op de vier werkenden van 18 tot 34 jaar heeft te maken met burn-outklachten. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Er is vooral een toename onder jonge vrouwen met forse burn-outklachten. Van deze groep ervaarde 25 procent in 2020 klachten, vorig jaar was dat percentage gestegen naar 29. Bij de mannen was dit percentage afgelopen jaar 23. Bovendien blijkt uit de enquête dat de ernst van de ervaren burn-outklachten toeneemt. Vooral midden- en hoogopgeleiden geven aan meer klachten te ervaren.

De stijging is met name in de sectoren zorg en onderwijs te zien. De groep werknemers met weinig tot geen burn-outklachten in die twee sectoren wordt in de laatste jaren steeds kleiner.

BRON: TNO

Prestatiedruk, onzekerheden in het leven en sociale druk spelen hier een rol. Het gevoel altijd alles goed te moeten doen, bereikbaar zijn, zorgtaken en de combinatie van werk en gezin geven stress. Maatschappelijke en financiële onzekerheid spelen naast onzekerheid over de carrière ook een belangrijke rol. 

Om werkstress bespreekbaar te maken, zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne ‘Hey, het is oké’ gestart. Kijk hierover voor meer informatie op heyhetisoke.nl

Doordat ik al vele. klanten heb begeleid tijdens een dreigende burn-out, maar ook na een burn-out heb ik me gespecialiseerd in deze problematiek. Een aantal klanten heeft echter nooit een burn-out gehad, maar ervaart wel leegte en gebrek aan energie. Heb jij dat ook? Dan zou je wel eens burn-on klachten kunnen hebben.

Heb je het gevoel dat je hierin begeleiding nodig hebt, overweeg dan mijn vitaliteitsprogramma. In 10 sessies begeleid ik je naar een nieuw perspectief, meer vitaliteit, meer zelfvertrouwen, een betere balans tussen werk en privé en meer veerkracht om na iedere tegenslag weer terug te veren en te kunnen vertrouwen op jezelf.

Burn-on is een voorstadium van de burn-out, maar kan ook na een burn-out voorkomen.

Wie is gevoelig voor een burn-out?

Ja het is schrikken als je gewend bent om het prima voor elkaar te hebben en dan ineens geen energie mee hebt voor een wandeling. Het zijn vaak juist deze werknemers die gewend zijn om het allemaal prima aan te kunnen die burn-out raken. Goede medewerkers die keihard hun best doen, niet mopperen, en ook nog sociaal zijn, hebben een grote kans op burn-outklachten. Ze zijn gewend om voor iedereen te zorgen en zijn gewend om het allemaal prima te redden. Dan kan een burn-out, waarin je moet leren om weer te kunnen ontspannen en om los te laten, keihard aankomen. 

Zorg en onderwijs

Vooral in zorg en onderwijs is het aandeel burn-outklachten hoog. Zorg en onderwijs zijn sectoren waar mensen werken die over het algemeen betrokken zijn bij het werk. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid willen nemen en goed willen zorgen voor anderen is kenmerkend voor medewerkers in zorg en onderwijs. Het zijn tevens sectoren waarbij een groot tekort is aan medewerkers. Het goed willen doen en er tegenaan lopen dat dit niet mogelijk is door tekorten en andere werkgerelateerde oorzaken zoals te veel bureaucratie kan erg frustrerend zijn. Het is niet gek dat hier meer burn-outklachten uit ontstaan.

Weer leren vertrouwen op jezelf

Diverse van mijn klanten zijn zelf psycholoog of loopbaancoach. Ze zijn goed in hun vak en toch zijn ze vastlopen met een burn-out. Daarna terugkrabbelen en weer leren vertrouwen op jezelf is een langdurig proces. 

Na een burn-out weer aan het werk gaan is vaak spannend want natuurlijk wil je een nieuwe burn-out voorkomen. Dat vereist dat je anders in je werk gaat staan. Dat is voor mij mooi werk om dit te begeleiden, maar liever nog begeleid ik klanten om hen te helpen te VOORKOMEN dat ze burn-out raken. Werknemers die hun werk zat zijn stoppen meer energie in het werk, dan dat ze terugkrijgen en dat is een van de risico’s waarop je kunt vastlopen. Dan krijg je signalen dat je je werk niet meer leuk vindt of er moe van wordt. Dan is het wijs om dan al in te grijpen. 

Nieuw gedrag aanleren

Mijn klanten doen vaak wat ze doen omdat ze daar ooit succes mee hadden. Verandering gaat daarom niet vanzelf. Als je alles wat je doet goed wil doen en dus niet alleen in je werk, maar ook in je relatie, sociale contacten en eventuele zorgtaken wil blijven presteren loop je echter geheid vast. Daarom hierbij een paar tips:

 1. Zeg wat vaker tegen jezelf dat je iets mag in plaats van wat je moet. Wat je moet geeft stress. Wat je mag, ontspant, dus gun jezelf wat vaker dat je iets mag. 
 2. Voorkom perfectionisme en denk daarbij aan de wet van Pareto: Perfectionisten zijn vaak 80% van de tijd bezig met het bereiken van de 100%. Terwijl in 20 % van de tijd 80% gedaan kan worden, kost die laatste 20% maarliefst 80% van de tijd. 
 3. Je hoeft niets af te leren maar je kan wel bijleren. Besteed minder tijd aan alles wat je wil veranderen, en besteed meer tijd aan de richting waar je heen wil. 
 4. Ben positief. Kijk vooral naar wat je (nog) kan en waar je blij van wordt. Sta niet te lang stil bij wat je niet kan of niet goed genoeg kan. 
 5. Zorg tijdig voor regelmatige ontspanning. Als je echt heel erg burn-out bent, wordt zelf ontspannen moeilijk, dus zorg dat je daar niet komt.
 6. Durf hulp te aanvaarden. 

Laat je begeleiden naar meer zingeving

Zelf heb ik ook divers periodes gehad waarin ik voelde dat ik ander werk moest gaan doen omdat ik niet meer zo geïnspireerd was als voorheen waardoor ik moe werd van het werk en klachten ging ontwikkelen. Ik was uitgeput en leeg, maar gesprekken met collega’s en (loopbaan)coaches hebben mij geholpen om mijn gedrag te veranderen en indien nodig een andere weg in te slaan en opnieuw te beginnen waardoor ik nu sta waar ik sta.

Achteraf zou ik mijn situatie eerder beschrijven als een Burn-on. Deze term las ik voor het eerst in het vakblad Therapeut, Coach & Counselor, editie 2 – 2023, magazine voor professionals die werken aan welzijn en een gezonde levensstijl.

Burn-on als voorstadium van de burn-out

Uitputting en leegte zie je ook terug in de aanloopfase naar een burn-out. Dit voorstadium van de burn-out wordt door Bert te Wildt en Timo Schiele, klinisch deskundigen, die een psychosomatische kliniek in Duitsland runnen, beschouwt als een syndroom op zich. Namelijk het Burn-onsyndroom. Ze schreven er een boek over: Burn on: immer Kurz vorm Burn out.

Uitgeput en leeg, maar blijf je halstarrig doorgaan?

Dan kan je wel eens last hebben van ‘Burn-on’. De burn-on zie ik in veel van mijn klanten terug. Ik spreek regelmatig mensen die uitgeput en leeg zijn, maar heel trouw en verantwoordelijk maar door en door en door en door blijven gaan. Ook als hun lichaam al vele signalen heeft gegeven dat de energie op is. 

Ik herken bij velen de opvoeding die uitstraalt dat je vooral niet moet piepen of zeuren en dat je gewoon door moet gaan. Soms gaat het op de automatische piloot zo ver dat het niet meer mogelijk is om nog te kunnen voelen wat je werkelijk nodig hebt. 

Druk, druk, druk

Hoe succesvol je leven er aan de buitenkant ook uitziet, als je vanbinnen jezelf leeg en vervreemd voelt van jezelf, dan heb je misschien wel last van een burn-on of sta je aan het begin hiervan zegt Mieke Lannoey, auteur van Burn-on. Je bent ‘druk, druk, druk’ maar doet te weinig activiteiten die je energie opleveren met allerlei lichamelijke en psychische klachten als gevolg.

De druk om een leven te leiden dat conform de norm is, is enorm. Waardoor je soms de signalen dat je eigenlijk iets anders wilt gemakkelijk kan negeren. Wanneer je ‘volwassen nuchterheid’ het weer overneemt kun je jezelf gemakkelijk wijs maken dat je dit zelf ook echt graag wilt.

Ontstaan van klachten

Wanneer je energie terugloopt en je levensenergie niet meer vrij kan stromen, begint ze tegen te werken. Het leven zal steeds meer energie gaan kosten en steeds minder vervulling brengen. Wat zich vroeg of laat zal uiten in allerlei klachten, ziektes en/of verslavingen.

Het is ook een aansporing om je verlangen te volgen

Hoeveel zekerheid en vertrouwdheid je ook hebt, uiteindelijk is er altijd een verlangen om het potentieel dat in jou aanwezig is, te verwezenlijken. Dus, welke klachten je ook krijgt, zie die klachten als een aansporing om je leven te veranderen en op zoek te gaan naar een manier van leven die beter past.

Burn-on kan ook na een burn-out voorkomen

Mieke Lannoey, auteur van Burn-on, de functionerende burn-out, herkende het syndroom ook in de fase na een burn-out. In het herstelproces worden eindeloze zelfverbeterprojecten toegepast die ook opzicht even schadelijk kunnen en ook weer uitputting tot gevolg kunnen hebben. 

Het volhouden ondanks alle vermoeidheid en stress wordt vaak als een prestatie gezien, maar er zit een prijs aan. Je kan dit alleen volhouden door niet te veel aandacht te besteden aan de signalen die je krijgt. Het is natuurlijk ook een prestatie om allerlei ballen in de lucht te houden en zowel privé, als in je loopbaan een strakke organisatie vol te houden. Als je echter op de automatische piloot doorgaat om maar niet te voelen hoe onvervuld je leven in werkelijkheid aanvoelt, dan raak je steeds verder van jezelf verwijderd en wordt het steeds lastiger om er achter te komen wat je nu in deze levensfase echt nodig hebt. 

Burn-0n, verlies van levensenergie

In tegenstelling tot een burn-out leidt een burn-on doorgaans niet tot een acute inzinking of crash. In plaats daarvan keert de energie zich langzaamaan steeds meer naar binnen. Het proces implodeert. Er ontstaat een groeiende innerlijke leegte, zelfvervreemding, vermoeidheid en/of gevoelens van zinloosheid. Langzaam maar zeker worden worden innerlijke grenzen overschreden en je raakt afgesneden van jezelf. 

Je energie, je levenskracht krijgt een behoorlijke knauw bij een burn-on. Aangezien er geen duidelijke crash volgt maakt het makkelijk om te blijven geloven dat je alles onder controle hebt, waardoor noodzakelijke veranderingen niet plaatsvinden en de ellende en de twijfel over jezelf steeds hoger oploopt. 

Wat is een burn-on?

Een burn-on is een werkgerelateerde aandoening die wordt gekenmerkt door chronische uitputting ten gevolge van aanhoudende stress. Er ligt innerlijke spanning of wrijving ten gevolge van het ervaren van tegenstrijdige emoties en drijfveren aan de basis van de symptomen.

Het is niet zozeer het werk opzicht wat het probleem vormt, maar hoe met het werk wordt omgegaan. Als het werk voorrang krijgt op alles raak je langzaam maar zeker vervreemd van alles wat belangrijk voor je was of is, inclusief jezelf. Er is een fixatie tot optimalisatie en prestatie. ‘Aan’staan is een tweede natuur geworden. De uitputting die vooral psychisch van aard is, wordt gecamoufleerd door hard werken. Er is daardoor onvermogen om te ontspannen en mentaal aanwezig te zijn in het hier en nu. 

Om officieel van een burn-on te kunnen spreken moet voor een periode van ten minste twaalf maanden aan de volgende criteria worden voldaan: 

 1. Op gedragsniveau wordt een drukke bedrijvigheid en actieve inzet voor alles wat werkgerelateerde is waargenomen, terwijl het amper nog lukt om alledaagse dingen die uit te stellen zijn, uit te voeren. 
 2. Op emotioneel niveau geef je de indruk je leven als positief te ervaren, terwijl er onder de oppervlakte sprake is van neerslachtigheid, innerlijke leeft en/of levensmoeheid. 
 3. Op cognitief vlak probeer je door middel van perfectionisme en overmatig presteren een diepgeworteld gevoel van ontoereikendheid en tekortschieten te compenseren. 

Gevoel van onveiligheid

Er is een groot contrast tussen de buiten- en de binnenwereld en dat geeft innerlijke spanning en conflicten of een drang tot ontvluchten. Ontvluchten kan ook in het werk. Er is tevens een onvermogen om te stoppen. Je zit vast in de doe-modus en ontspannen lukt niet meer. 

Breinexperts waarschuwen al langer dat ons brein niet up-to date is met de huidige manier van leven. Dat er veel mensen vastlopen in het ‘aan’ staan en zichzelf verliezen in het willen presteren en (zichzelf) verbeteren, heeft te maken met de tijd waarin we leven. Ons zenuwstelsel wordt constant gemobiliseerd. Onze aandacht wordt zo in beslag genomen door prikkels dat we de diepere verbinding met onszelf verliezen. Hierdoor voelen we niet meer waar we echt naar verlangen en verliezen we betekenisvolle lange termijndoelen uit het oog. In plaats daarvan kiezen we voor instant beloningsvormen. De constante stroom van plezierprikkels zorgt ervoor dat ons brein zijn gevoeligheid voor plezier verliest. 

De toenemende individualisering doet ons nog verder afdrijven van onze natuurlijke aard. Inbedding in een hechte gemeenschap gaf ons een gevoel van verbondenheid en veiligheid. Ons instinct is nog steeds ingesteld op leven in een gemeenschap. Dat gevoel van veiligheid ontbreekt nu waardoor ontspannen nog moeilijker wordt. 

In geval van burn-on zijn de regulatie van je zenuwstelsel, opnieuw contact maken met je diepere waarden, behoeften en drijfveren en het herstellen van de verbinding met anderen belangrijke sleutels om weer in balans te komen. Het vitaliteitsprogramma helpt je om weer in contact te komen met al deze sleutels.

Afbeelding niagara-falls van urformat via Pixabay

Een lievere wereld

In welke wereld wil jij liever wonen? Een wereld waarin mensen lief zijn voor elkaar of een wereld waarin je iedere dag moet strijden, vechten of overleven?

Miranda

Lang geleden, toen ik nog een jong meisje was vroeg ik me regelmatig af waarom mensen niet liever zijn tegen elkaar. Ik snapte er niets van. Waarom zou je onaardig doen, als het ook veel leuker en aardiger kan? Ook toen ik ouder werd bleef ik me verbazen. Waarom pesten als je het elkaar ook leuk kan maken? Waarom ruzie maken met de mensen waar je van houdt. Waarom voortdurend strijden? Waarom vechten? Waarom oorlog voeren?

UTOPIE?

Iemand noemde mijn wens voor de lievere wereld tijdens mijn middelbare schooltijd een utopie. Op dat moment begreep ik daar niets van, want in mijn ogen was heel goed mogelijk om een lievere wereld te creëren door te beginnen met jezelf te veranderen. Door zelf iets liever te zijn kun je al een groot verschil maken in je nabije omgeving. Nu snap ik echter ook dat dit niet altijd even makkelijk is. Ook ik ben wel eens boos en uit mezelf dan niet verstandig of ben onhandig in mijn uitingen.

Dat was ook de reden om na mijn middelbare school psychologie te gaan studeren. Tijdens mijn studie heb ik veel verklaringen gekregen, maar de illusie om de wereld te kunnen veranderen en een beetje liever te maken verloor ik heel snel en toen ik eenmaal ging werken gaf ik het helemaal op.

In mijn betaalde banen was ik een klein radertje in een groot systeem en ik kreeg er geen grip op. Ik deed mijn best, maar verloor mezelf in mijn pogingen mezelf waardevol te maken. Ik heb er wel veel van geleerd, door te zien hoe de dingen werken, maar een lievere wereld kon ik niet teweegbrengen. Ik heb geprobeerd te zijn zoals iedereen. Dat lukte ook niet. Uiteraard niet, want iedereen is uniek en anders.

DURF JEZELF TE ZIJN

Mijn training ‘Durf jezelf te zijn’ heb ik toen ontwikkeld. Het werd mijn missie om anderen te helpen de beste versie van zichzelf te worden. Hieraan ligt ten grondslag dat je niet anders kan zijn dan jezelf zijn, maar je kan wel proberen de beste versie van jezelf te ontwikkelen. Dat kan door op een positieve manier te kijken naar jezelf en op een positieve manier te verbinden met anderen.

Ik heb nu onder andere klanten die graag liever willen zijn voor hun kinderen, maar het lukt ze niet om dat te doen door trauma, angsten of een onveilig gevoel. Ik snap dat je zonder hulp hier niet zo gemakkelijk van af kan komen. Ik snap nu ook waarom ik steeds maar ben blijven studeren en leren hoe ik anderen kan helpen met trauma’s, vastgeroeste patronen die niet werken en hoe ik anderen steeds beter kan helpen om te transformeren in degene die ze willen zijn. 

ELKAAR HELPEN OP JE EIGEN UNIEKE MANIER

Nu ik op een leeftijd ben gekomen en mezelf afvraag wat ik nog wil met de rest van mijn leven, kwam de gedachte aan een lievere wereld weer naar boven. Ik weet dat ik de wereld niet liever kan maken door erover te praten, maar ik kan wel doorgaan met het helpen van klanten die willen veranderen. En ik kan klanten blijven helpen die woede uitbarstingen willen voorkomen of zich willen verweren tegen de woede uitbarstingen van anderen.  Ik geloof er nog steeds in dat iedereen invloed heeft op de wereld door zichzelf te veranderen. Hoe klein deze verandering ook is, alles telt mee in het grotere geheel.

Ik mag doorgaan met het helpen van klanten. Mensen weer in contact brengen met die beste versie van zichzelf. Wie en wat je bent gaat nooit verloren. Je kan het hooguit verstoppen. Ik heb al veel klanten geholpen hun beste versie van zichzelf weer te zien en de ruimte te geven. En ik ga hier mee door. Helaas kan ik niet voorkomen dat er nog steeds oorlogen zijn, en dat er dingen gebeuren die niemand wil, maar iedereen die ik kan helpen om niet meer te strijden tegen zichzelf is waardevol. Dat kan door milder te kijken naar jezelf en anderen. En door jezelf op een positieve manier verder te ontwikkelen lever je een bijdrage aan een lievere wereld.

DOEN WAT JE KAN

Ik hoef niet te zijn als de rest. Ik doe wat ik doe en dat is genoeg. En dit besef maakt het op dit moment voor mij nu rond. Mijn missie, die ik ooit voor mezelf heb geformuleerd, is liefde in de wereld brengen. Ook al heb ik lang gedacht dat ik hier niet veel van bakte, omdat ik niet de hele wereld kan helpen, het is wel waar dat het mogelijk is om de wereld liever te maken en dat kan door jezelf te veranderen.

Daarbij nodig ik iedereen uit om ook wat liever te zijn voor jezelf en anderen. Ik geloof er namelijk nog steeds in dat, als we allemaal wat liever zouden zijn, we met zijn allen in een mooiere wereld zouden leven. Wat wens jij de wereld toe?

Kwaliteitswaarborg

Ook dit jaar heb ik weer het certificaat gekregen dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de Wtza, de Wkkgz en de Wmo. Dat kost een hoop tijd en geld, maar de wet schrijft voor dat iedere zorgaanbieder hieraan moet voldoen. Ik hou me graag aan de regels en doe het daarom braaf, maar vind er wel wat van.

In een ver verleden was ik personeelsconsulente en hielp ik een grote instelling in de GGZ ook om zich aan de eisen van de wet en de CAO en aan andere zorgvuldigheidseisen te voldoen ten aanzien van personeelsmanagement. Sterkte-zwakte analyses, verbeterplannen schrijven, het hoorde er allemaal bij. Later toen ik beleidsmedewerker was voor een kleinere zorginstelling heb ik daarnaast beleid gemaakt voor de veiligheid op het werk, me bemoeid met privacy-issues en nog veel meer. Ik had nooit gedacht dat ik dit in mijn eenmansbedrijf ook allemaal zou moeten doen, maar helaas.

De eisen waaraan ik moet voldoen in de wet die bepaald dat ik een kwaliteitsbeleid moet hebben lijkt verdacht veel op wat organisaties moeten doen. Het is echter wel veel werk voor wat je al weet, want er is maar een iemand in mijn organisatie en ik verbeter dat wat ik zie en wat ik kan verbeteren meteen. Om het daarna op te moeten schrijven is in mijn ogen bureaucratisch en jammer van de tijd die aan cliënten en patiënten kan worden besteed. Ik heb mijn carrière omgegooid omdat ik me liever inspan om anderen daadwerkelijk te helpen in plaats van meewerken aan bureaucratie. En ineens, zit ik het weer te allemaal braaf in te vullen en te doen…

Ik snap dat anderen willen kunnen beoordelen dat ik serieus ben in mijn vak, maar al eerder is gebleken dat die controledrang leidt tot serieuze bureaucratie die de zorg nog duurder maakt. Het heeft menig werknemer in de zorg ertoe gebracht de zorg te verlaten en nu wordt diezelfde bureaucratie ook bij de ZZP-ers neergelegd.

Ik kan het systeem niet veranderen en dus doe ik er braaf aan mee, maar ik vind er wel wat van.

Hoe dan ook: Ik voldoe wel aan de eisen!!

Afbeelding via Pixabay

Word de beste versie van jezelf

In Corona-tijd ben ik een nieuwe site begonnen met als titel Word de beste versie van jezelf. Nog altijd is het mijn motto en gun ik iedereen dat je de beste versie van jezelf mag worden. Je bent wie je ben, maar alles heeft een keerzijde, dus waarom niet je richten tot de positieve kant? Daar wordt je immers gelukkig van! Als positief psycholoog geloof ik in de kracht van mildheid om te kunnen floreren.

De website heb ik een aantal jaren gebruikt en recent weer gewist, omdat ik het eigenlijk onzin vind om meerdere sites te hebben. Achteraf was dat niet zo slim, want ik werd vooral gevonden door klanten op die website. Het is echter niet erg om zo nu en dan opnieuw te beginnen. Waar een deur dicht gaat, zegt men, dat een andere deur weer open gaat.

Waarom kiezen voor de beste versie van jezelf?

Toch heb ik besloten om in deze post nog even stil te staan bij waarom ik het belangrijk vind dat iedereen de kans krijgt om de beste versie van zichzelf te worden. Ik geloof er in dat we alles in ons hebben. Door opvoeding, ervaring, scholing ontwikkelen we ons in een bepaalde richting, maar uiteindelijk zijn het onze eigen keuzes die bepalen of we gelukkig zijn of niet.

Je hebt niet altijd in de hand wat er gebeurd in je leven, maar je kan wel kiezen hoe je daar mee omgaat. Gebleken is dat mensen die kiezen voor een positieve insteek uiteindelijk gemakkelijker terugveren en hun leven weer sneller oppakken dan pessimisten. Mensen met een positieve instelling zijn statisch gezien gelukkiger dan mensen die de wereld of zichzelf negatief bezien.

Hoe kun je de beste versie van jezelf worden en blijven?

De beste versie van jezelf ontstaat door het aanpakken van problemen die je blokkeren om gelukkig te zijn en te kiezen voor positiviteit.

Ook jij hebt het recht om te kiezen hoe je een situatie beoordeeld

Het is niet de situatie, maar je gedachten die bepalen hoe je je blijft voelen

Meestal is het niet de situatie, maar je gedachten over de situatie die bepalen hoe je je voelt. Verdriet, boosheid, zelfs paniek, het mag er allemaal zijn, maar wist je dat een emotie na 2 tot 3 minuten altijd weer wegebt en veranderd? Na de heftigste golf, die je in al je cellen en vezels kan voelen, komt er weer een ander gevoel. Soms is dat een andere emotie, maar ook die ebt weer weg. Dan kun je er weer verstandig over nadenken en kun je je afvragen: Wat betekent dit? Wil ik er iets mee? Hoe zou ik er betekenis aan kunnen geven? Wat is er nog meer belangrijk? En er eventueel actie aan koppelen.

Emoties uiten of juist niet?

Jezelf uiten op het hoogtepunt van een emoties is meestal niet slim. Op het hoogtepunt van een emotie ben je niet rationeel en is je denkvermogen niet op zijn best, dus val een ander maar niet lastig met jouw emoties op dat moment. Doe dat maar niet, tenzij het echt nodig is om te overleven. Want als er echt een beer, of een leeuw op iets anders bedreigends op je af komt kun je uiteraard beter wel meteen luisteren naar het signaal van je lichaam en handelen.

Later, als je weer rustig bent kun je uiteraard wel jezelf uiten, want dan kun je beslissen om dat op een manier te doen die jou weer in staat stelt om als beste versie van jezelf in een relatie te staan. Wordt jij graag negatief bejegend? Nee, ik ook niet, dus doe een ander niet aan. Wordt eerst weer rustig en uit jezelf dan op een manier die recht doet aan de situatie wanneer je daar weer verstandig over na kan denken.

Gevoelens blokkeren of gebruiken om jezelf te verbeteren?

In mijn praktijk kom ik veel mensen tegen die niet toestaan dat ze voelen wat ze voelen. Volledig automatisch blokkeren ze hun gevoelens die ze op enig moment als negatief hebben bestempeld. Gevoelens zijn in principe niet positief of negatief. Het is wat we met onze emoties doen wat bepaald of we ons wel of niet gelukkig voelen. Dus voel het maar!

Gevoelens als kompas

Gevoelens kunnen ons richting geven. Voelt iets goed? Dan heb je de neiging daar meer van te doen. Voelt iets niet goed? Dan moet er iets anders gebeuren. Blokkeer het niet en weet dat zelfs de sterkste emoties maximaal 2,5 minuut duurt.

Stop je emoties niet weg

Onze emoties vertellen ons wat goed voelt en wat niet. Gevoelens die worden weggestopt gaan steeds meer ons leven bepalen omdat ze als het ware niet weg kunnen stromen uit je lichaam en zo in je lijf de spierspanning, hoge bloeddruk en het negatieve gevoel blijven opstuwen.

In onze moderne tijd zijn we zelden echt in levensgevaar en is het meestal stress wat ons emoties geeft. Ons lichaam ziet dat als bedreigend en bereid ons voor om te handelen. Je bloeddruk gaat omhoog, je spierspanning neemt toe. Als je bijvoorbeeld boos bent, en jezelf dan meteen uit, maak je de situatie meestal alleen maar erger, dus dat is niet mijn advies. Maar je gevoel wegstoppen werkt dus ook niet. Dat bouwt zich op en vroeg of laat barst de bom.

Voel! Voel wat er gebeurd in je lichaam

Mijn advies is: voel! Observeer je lichaam, wacht af tot de golf weer afneemt en bedenk dan wat goed is om te doen. En kies daarbij voor de meeste positieve optie. Het is als een ballon die onder water probeert te houden. Hoe meer je wegstopt, hoe meer het recht in je gezicht terug naar boven wordt gestuwd.

Voel wat je voelt. Oberveer wat er gebeurd alsof je een wetenschapper bent. Oordeel niet.

accepteer dat wat er is

Dus voel wat je voelt is mijn devies. Het hoeft niet goed te voelen, maar weet dat je het aankan en dat er blijkbaar iets is wat belangrijk voor je is. Het hebben van gevoelens maakt je menselijk. Na het voelen, kun je besluiten wat je er mee doet en hier positief mee om te gaan. En kun je kiezen om alles wat er is, te gebruiken om jezelf te verbeteren, je beste versie te worden, en/of jezelf of de wereld te verbeteren. Aan jou de keus.

afbeelding water van Marlies Platvoet via pixabay

Durf jij bang te zijn?

Bang zijn is niet populair. Angst hoort echter bij het leven. Soms zegt jouw lichaam tegen je dat je op moet passen en jezelf mag beschermen. Te veel angst is echter niet handig, dat houdt je tegen om dingen te doen.

Te weinig angst toe laten is ook niet goed. Want als je het probeert tegen te houden komt het dubbel en dwars naar je terug. De truc is te voelen wat er te voelen valt en als je dan gewoon blijft ademhalen dan zal je merken dat het na maximaal 180 seconden gewoon wegzakt. In mijn praktijk merk ik dat dit niet vanzelfsprekend is. Daarom kijk ik hierbij even hoe dat komt en geef ik een paar tips.

Angst is niet cool

Als we eenmaal volwassen zijn, vinden we vaak dat we zelfverzekerd, competent en zonder angst moeten zijn. Maar het leven werkt niet altijd samen. Het leven blijft ons situaties geven die, als we ons gezond voelen en opletten, ons een beetje bang maken – of doodsbang maken.

Onvermogen om angst te beheersen, is het gedoe van situation-komedies en chick-flicks: we vinden het grappig als een goofy-man onhandig probeert meer op de dingen te lijken dan hij in werkelijkheid is. We vinden het hilarisch als een nerveus meisje in haar pogingen om indruk te maken vasthoudt. Maar er is niets grappigs aan als we ons in dergelijke situaties bevinden. Toegeven aan de angst of, erger nog, laten zien dat het knaagt aan ons zelfrespect en ons zelfvertrouwen.

Er is een ongelukkig bijproduct dat voortkomt uit onze aarzeling om angst te erkennen. Angst voelt als een vies klein geheim waar we niet over kunnen praten, behalve in de vorm van moppen, disclaimers of vertrouwelingen diep in de nacht, bij voorkeur onder invloed, zodat we het later allemaal kunnen ontkennen.

Angst erkennen en benoemen maakt het mogelijk om erover te praten met onze vrienden – in ieder geval een beetje.

“Ik ben zo gestrest” op het werk is oke. “Ik ben doodsbang” is dat niet. Het is prima om te praten over ‘een beetje nerveus’ zijn wanneer je op date gaat met een nieuwe liefde, maar het is niet goed om te praten over ‘bang zijn’, behalve misschien met onze meest vertrouwde vriend. Het lijkt erop dat we in een cultuur leven waarin het meer ok is om gespannen, boos, boos, zelfs woedend te zijn, dan om bang te zijn.

Hoe dan ook, de impuls wanneer we bang zijn, is je terugtrekken van mensen en uitdagingen en je verstoppen onder de dekens. “Veilig” blijven, heeft prioriteit, zelfs als alles wat beangstigend is, beheersbaar is of ons zelfs kan laten groeien.

Soms is een time-out alles wat we nodig hebben om onze moed te verzamelen om een ​​nieuwe uitdaging aan te gaan. Maar vaak moeten we meer doen dan een dag vrij nemen van het leven.

Ga in ieder geval naar een professional in de geestelijke gezondheidszorg als angst of een depressieve stemming vaak je vermogen om het normale leven te doorstaan, verstoort of om relaties aan te gaan en te onderhouden. Het is helemaal oke om hulp te krijgen als we onszelf niet kunnen helpen. Een professional kan de nodige ondersteuning bieden en helpen om effectievere manieren te leren om met uitdagingen in het leven om te gaan.

Als de angst nog beheersbaar is, maar nog steeds een uitdaging, zijn hier vijf trucs die iedereen thuis in zijn vrije tijd gratis kan doen.

1. Identificeer je angsten

Sleep je angsten uit de schaduw. Alles wat verborgen is, heeft de neiging om metaforische tanden en klauwen te laten groeien. Wanneer dat het geval is, heb je niet alleen te maken met de oorspronkelijke angst, maar heb je ook een laagje angst toegevoegd over de angst om ermee om te gaan. Geef toe aan wat je bent, diep, echt bang voor. De meeste mensen die zeggen dat ze angstig zijn om andere mensen, zijn bijvoorbeeld erg bang om te worden beoordeeld. Het is het oordeel, niet het volk, dat de angst inspireert. Wat je ook bang maakt, je hebt meer kans om het te overwinnen, als je het echte probleem aanpakt.

2. Denk aan je sterke punten

U hebt in het verleden met situaties omgegaan. Je bent nu waarschijnlijk bezig met wat nerveus makende dingen. Hetzelfde vermogen kan worden ingezet om alles te beheren wat je van streek maakt.

Maak een lijst met keren dat je je angst hebt overwonnen. Schrijf op wat het mogelijk heeft gemaakt. Dit zijn belangrijke gegevens. Veel van de tijd weten mensen wat ze moeten doen. Hun angst doet hen gewoon vergeten om het te doen. Houd een herinneringslijst bij in je portemonnee, zodat je hem bij de hand hebt wanneer je hem nodig hebt.

3. Reik naar iemand die emotionele steun kan bieden

Het is niet nuttig om jezelf te omringen met anderen die zich machteloos of hopeloos voelen, of die zich verdoven met hun angsten door middelenmisbruik. Het is ook niet handig om te praten met iemand die zegt dat je “eroverheen kunt komen” of dat je je probleem tot een minimum beperkt. Ze kunnen goed bedoelen, maar ze zullen je alleen maar verder ontmoedigen. Kies iemand die een beetje medelijden zal hebben, maar die je ook aanmoedigt terwijl je aan het coping bent.

4. Oefen een aandachtige ademhaling

Wachten om te kalmeren, zodat je kunt denken, is zelden effectief. Iets doen om jezelf rustiger te maken, is veel waarschijnlijker om te helpen. Adem in op de telling van vijf. Adem uit in de telling van tien. Er zijn goede fysiologische redenen om dit te doen. Je vertraagt ​​je systeem letterlijk, zodat je recht kunt denken.

5. Handel “alsof”

Onderschat de kracht van het faken niet. Dit is geen nieuw idee. Filosoof Hans Vaihinger schreef in 1911 dat we, door te doen alsof we al een gewenst gevoel of gedragsverandering hebben bereikt, dat kunnen bereiken. Alfred Adler, psycholoog in de vroege 20e eeuw, drong er bij zijn patiënten op aan zich te gedragen alsof ze zich al beter voelden en beter deden. Het werkte vaak. Tegenwoordig gebruiken Positieve Psychologie en Cognitief Gedragspsychologie hetzelfde idee. “Fake it until you make it” is een slogan die wordt gebruikt in Anonieme Alcoholisten.

Ze kunnen niet allemaal verkeerd zijn. Dus stel je jezelf voor dat je vrij bent van je angst. Denk na over hoe je je anders zou gedragen. En doe het dan! Begin klein. Doe alsof je al minder angstig bent als je die kans krijgt. Vaak wordt een idee omgezet in een realiteit.

Het is niet nuttig om jezelf te omringen met anderen die zich machteloos of hopeloos voelen, en zeker niet als die zich verdoven door middelenmisbruik. Zoek mensen die wel een goede strategie hebben om met angst om te gaan en leer daar van.

6. Kies zoveel mogelijk voor positiviteit. Positieve mensen zien meer positieve kansen en mogelijkheden en zijn veelal gelukkiger. Train jezelf het glas half vol te maken in plaats van half leeg. Een positieve bemoediging aan jezelf als kan al een groot verschil maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Je kan het! Of dit gaat hoe dan ook een keer lukken! Vertouw! Je bent sterker dan je denkt. En als je het lastig vindt, dan geldt ook in dit geval: Fake it Till you Make it!

Naarmate je beter wordt in je vak, komen er meestal ook meer uitdagingen op je pad. Zo ook bij mij. De laatste tijd hebben mijn klanten grotere problemen, meer trauma, meer klachten. Meestal zijn er dan ook meer sessies nodig om hier uit te komen. Er is zowel bij moeilijke als bij eenvoudige problematiek een belangrijke overtuiging die essentieel is voor succes: Vertrouwen dat het kan!

Soms geloven klanten, bewust of onbewust, dat verbetering niet mogelijk is. Zo kwam jaren geleden, toen ik net was begonnen, een keer een oudere man bij mij. Hij kwam voor iets anders, maar had ook pijn. Omdat het goed ging met zijn andere klacht richten we de sessie op vermindering van de pijn. Na de sessie was de pijn voor 90% weg. Hij appte me na een paar dagen dat de pijn weer begon terug te komen. Dat was voor hem de aanleiding om niet meer te geloven in een mogelijke verbetering. Hij had bewijs gekregen dat de pijn kon verminderen en dus dat het kan, maar besloot te focussen op dat de pijn weer terug was gekomen en versterkte hiermee zijn overtuiging dat niets helpt. Door deze overtuiging te herhalen wordt het iedereen keer versterkt en zal dit zijn toekomst blijven bepalen tot hij deze overtuiging los laat. Verandering gaat vaak in etappes. Twee stappen vooruit, een achteruit. En de keer daarop weer twee stappen vooruit en weer een achteruit. Tot het goed is.

Tegenwoordig doe ik vaak een simpele eenvoudige oefening bij mijn klanten om het verschil aan te tonen tussen een positieve en een negatieve overtuiging. Ik laat zien dat je fysiek meer kracht hebt als je zegt: Ik kan het. Je onbewuste luistert naar negatieve teksten in je hoofd. Mentale negatieve overtuigingen zijn daar meestal gekomen door meningen van anderen en ideeën over hoe iets “hoort”. Het is ingegeven door cultuur, maatschappij of opvoeding. Het mooie van gedachten is echter dat we daar zelf de baas over zijn en dus ook kunnen besluiten om een andere overtuiging aan te hangen. Mijn klanten zijn vaak geschokt om te ervaren hoeveel verschil het maakt of je tegen jezelf zegt ‘Ik kan het!”

Een overtuiging wordt altijd versterkt in de tijd. Hoe meer jij tegen jezelf zegt: Ik kan het niet, hoe meer bewijs je zal tegen komen dat dit klopt. Het omgekeerde is er ook. Hoe meer jij zegt: Ik kan het! Hoe meer bewijs jij gaat verzamelijk dat dit klopt.

Dus beslis zelf maar. Hoe wil jij je leven inrichten? Vanuit de gedachte: Ik kan het niet? Of vanuit de meer positieve gedachte: Ik kan het!?!

Wil jij ook gezonder leven en je voeding en leefstijl aanpassen?

 • Wil je eindelijk eens gezond gaan eten?
 • Fit worden?
 • Meer bewegen?
 • Meer energie hebben voor datgene wat je belangrijk vindt?

Wist je dat jouw voedingspatroon ook psychische klachten kan veroorzaken? Wist je dat jouw gedachten ook een slecht eetpatroon kunnen creëren?

Wist je dat hier iets aan te doen is?

Gebleken is dat voeding een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van ziektes, maar wat niet iedereen weet is dat voeding ook van invloed is op je stemming, concentratie, angsten en je geheugen en zo ook van invloed is op je psychisch welzijn.

Vanuit de voedingspsychologie is veel informatie te halen om gezondere patronen eigen te maken. Natuurlijk helpt het al als je minder suiker en bewerkt producten neemt of het mediterrane dieet in je patroon opneemt. Een positieve levenshouding helpt ook. Wat voor jou gezond is, is echter anders dan wat voor mij gezond is. Alles is maatwerk als het gaat om gezondheid.

Wat jouw reden ook is om te willen werken aan een gezond eetpatroon, neem nu de beslissing dat je het waard bent om goed voor jezelf te zorgen!

Wil je meer informatie? Dat kan natuurlijk, graag een berichtje via info@talentwijs.com. 

Aanmelden kan eenvoudig via een mailtje aan info@talentwijs.com

Kinderhypnose

Alle kinderen zijn uniek. Niet alleen in wat ze kunnen en hoe ze zijn, maar ook in. Hun problemen. Kinderen groeien in een korte periode snel op. Ze hebben veel te leren om zich te kunnen handhaven in onze snelle, drukke maatschappij en hebben te maken met veel veranderingen; denk alleen maar eens aan de veranderingen in hun lichaam of omgeving (school, opvang). Er komt veel op hun pad zoals het omgaan met anderen, school of opleiding, sport en daarnaast ook nog ergens bij willen horen.

Kinderen zijn niet voor niets lang afhankelijk van hun ouders. Ze zijn kwetsbaar zolang ze nog veel te leren hebben tot ze op eigen benen kunnen staan.

Kinderen tonen net als volwassenen reacties bij stress, verandering, geweld, laag zelfbeeld, rouw en verlies op vele verschillende manieren. Resultaten op school kunnen hier onder lijden. Het kind kan vergeetachtig, afgeleid, boos, geïrriteerd of zelfs gewelddadig worden. Ouders bieden hun kinderen steun alleen lukt het soms niet om de situatie te veranderen.

Zet hiervoor kinderhypnose in zodat het kind ervaart, dat het zelf in controle kan zijn en hiermee de situatie op zijn of haar manier kan oplossen of aanpakken. Hierdoor voelt het kind zich sterker en is het weerbaarder.

Hechtingstherapie

Door de afhankelijkheid van de ouders of verzorgers zijn degenen die voor het kind zorgen heel erg belangrijk. Voor zowel de ouders als het kind is een goede hechting heel belangrijk. 

Wanneer je als moeder wéét dat er iets niet klopt in de relatie met je kind, maar je weet niet waarom, dan zit er vaak een onbewust hechtingsprobleem achter. Soms wordt de hechting door een ongelukkige samenloop van omstandigheden belemmerd. 

Rond de tijd van de zwangerschap was er misschien een probleem op lichamelijk, emotioneel, relationeel of financieel gebied. Of de bevalling was heel zwaar met complicaties. Of na de geboorte zijn moeder en kind gescheiden door wat voor oorzaak dan ook. Bijna altijd kan de moeder hier niets aan doen, maar het heeft wel gevolgen voor de hechting en daarmee het welzijn van het kind. Als er hechtingsverstorende gebeurtenissen zijn geweest, word en deze eerst opgelost zodat er alsnog een goede hechting kan plaatsvinden. 

Wat kunnen de gevolgen zijn van hechtingsproblemen?
Bijvoorbeeld als de moeder niet echt een diepe band voelt met haar kind. Of het kind vertoont onbewust een reactie op de verstoorde hechting ongewenst gedrag of bepaalde ziekte-symptomen. Als de moeder bereid is om enkele sessies hechtingstherapie te doen, kan de band tussen moeder en kind opmerkelijk verbeteren.

Hechtingstherapie kan ook een enorm effect hebben op lichamelijke klachten van het kind. Jeugd-astma is er zo eentje. In zo’n 70 % van de gevallen verbetert of verdwijnt de astma. En dat, terwijl het kind niet eens aanwezig is tijdens de sessies! Zó belangrijk is de moeder-kind hechting.

Na de hechtingstherapie weet de moeder hoe het voelt om écht een band met haar kind te hebben. Na al het werk dat ze er al aan gedaan heeft, is nu eindelijk alle oude ballast van die ongelukkige periode definitief opgeruimd. En dat maakt het leven voor iedereen veel prettiger!

Hoe dan ook is het van belang dat het systeem rondom het kind ook veranderd als er iets bij een kind moet veranderen, want als het systeem rondom het kind niet veranderd, kunnen de klachten terugkomen. Daarom begint een traject kinderhypnose altijd met eerst 2 of 3 sessies met een of beide ouders en daarna volgen de sessies met het kind.

Lees voor meer informatie ook mijn bericht hierover door op deze link te klikken.

Hechtingstherapie bij hypnotherapie voor kinderen

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een goede hechting tussen moeder en kind belangrijk is voor het welbevinden van kinderen. Soms vinden er echter gebeurtenissen plaats die deze band verstoren. Een zware bevalling of een trauma rondom de zwangerschap en geboorte van een kindje kunnen impact hebben op de hechting. Niet altijd hoeft dat een heftig trauma te zijn. Scheiding van moeder en kind, meteen in de eerste 24 uur na de geboorte kan bijvoorbeeld al invloed hebben op de band met het jonggeboren kindje. 

Het goede nieuws is dat je met hypnotherapie de band tussen moeder en kind kan versterken en eventuele hechtingverstorende factoren kan opsporen en veranderen zodat er alsnog een goed hechting plaatsvindt. 

Miranda van der Endt heeft als specialisatie kinderhypnose. Alvorens met kinderen aan de slag te gaan onderzoekt ze of er hehtingsverstorende factoren aanwezig zijn en helpt de ouder deze oplossen alvorens met het kindje aan de slag te gaan. 

Dat heeft als voordeel dat de klachten van de kinderen soms al zijn opgelost via de ouder voordat ze met het kind aan de slag gaat. Bovendien werkt een sterke band tussen moeder en kind altijd door en worden soms spontaan ook andere klachten opgelost. 

Hoe verloopt hechtingstherapie?

Tijdens de intake worden hechtingsverstorende elementen opgespoord. In een of twee volgende sessies wordt vervolgens gewerkt aan de problematiek die hieruit naar voren komt. 

Als alle hechtingsverstorende elementen zijn opgelost volgen 2 afspraken met het kind en wordt daar gewerkt aan de problematiek van het kind. Dat kan zijn een allergie, een angst of gedrag zoals bijvoorbeeld bedplassen. 

Het belang van een goede band

Een goede band tussen moeder en kind is ontzettend belangrijk. Zodra een kind goed gehecht is zal een kind zich veilig voelen  en kan hij of zij banden met andere mensen opbouwen. Een slechte band kan bijvoorbeeld de volgende nadelen hebben:

 • De linkerhersenhelft raakt onderontwikkeld waardoor je een grotere kans krijgt op het krijgen van depressie. 
 • Het limbische systeem raakt overgevoelig waardoor je een grotere kans krijgt op het ontwikkelen van angststoornissen, denk bijvoorbeeld aan faalangst.
 • De hippocampus groeit minder wat kan leiden tot leer- en geheugenproblemen.

Helaas kan bijvoorbeeld hele heftige pijn tijdens de bevalling er al voor zorgen dat je geen goede band met je kindje kan opbouwen. Onbewust kan er sprake zijn van geen gevoel van affectie, soms haat, afwijzing of je negeert het kindje. 

Deze gevoelens kunnen snel na de geboorte plaatsvinden, maar het hoeft niet heel duidelijk volebaar te zijn. Het kan heel subtiel en onbewust doorwerken waardoor je niet goed begrijpt wat er nu precies aan de hand is.

Als de binding in de eerste maand niet goed gaat kun je hierdoor als moeder ook last krijgen van een post-natale depressie en die kan weer invloed hebben op een gebrekkige band in het eerste levensjaar van je kindje.

Hoe krijg je een goede band?

Een goede band begint al tijdens de zwangerschap en wat er gebeurt direct na de bevalling is ook van belang voor het krijgen van een goede band met je kindje. 

Als je niet snel een band met je kind hebt kunnen krijgen, kun je gelukkig nog veel doen om dit te herstellen. Zo kun je bijvoorbeeld een sessie hechtingstherapie volgen waarbij technieken worden toepast die je helpen om de band met je kindje te versterken. Dit kun je als moeder alleen doen.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén