Ook dit jaar heb ik weer het certificaat gekregen dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de Wtza, de Wkkgz en de Wmo. Dat kost een hoop tijd en geld, maar de wet schrijft voor dat iedere zorgaanbieder hieraan moet voldoen. Ik hou me graag aan de regels en doe het daarom braaf, maar vind er wel wat van.

In een ver verleden was ik personeelsconsulente en hielp ik een grote instelling in de GGZ ook om zich aan de eisen van de wet en de CAO en aan andere zorgvuldigheidseisen te voldoen ten aanzien van personeelsmanagement. Sterkte-zwakte analyses, verbeterplannen schrijven, het hoorde er allemaal bij. Later toen ik beleidsmedewerker was voor een kleinere zorginstelling heb ik daarnaast beleid gemaakt voor de veiligheid op het werk, me bemoeid met privacy-issues en nog veel meer. Ik had nooit gedacht dat ik dit in mijn eenmansbedrijf ook allemaal zou moeten doen, maar helaas.

De eisen waaraan ik moet voldoen in de wet die bepaald dat ik een kwaliteitsbeleid moet hebben lijkt verdacht veel op wat organisaties moeten doen. Het is echter wel veel werk voor wat je al weet, want er is maar een iemand in mijn organisatie en ik verbeter dat wat ik zie en wat ik kan verbeteren meteen. Om het daarna op te moeten schrijven is in mijn ogen bureaucratisch en jammer van de tijd die aan cliënten en patiënten kan worden besteed. Ik heb mijn carrière omgegooid omdat ik me liever inspan om anderen daadwerkelijk te helpen in plaats van meewerken aan bureaucratie. En ineens, zit ik het weer te allemaal braaf in te vullen en te doen…

Ik snap dat anderen willen kunnen beoordelen dat ik serieus ben in mijn vak, maar al eerder is gebleken dat die controledrang leidt tot serieuze bureaucratie die de zorg nog duurder maakt. Het heeft menig werknemer in de zorg ertoe gebracht de zorg te verlaten en nu wordt diezelfde bureaucratie ook bij de ZZP-ers neergelegd.

Ik kan het systeem niet veranderen en dus doe ik er braaf aan mee, maar ik vind er wel wat van.

Hoe dan ook: Ik voldoe wel aan de eisen!!